XS S M L
XSmall Small Medium Large
500 kr 1 500 kr 2 000 kr 3 000 kr
ca 2 MB ca 14 MB ca 30 MB ca 66 MB
ca 10 x 6 cm ca 23 x 15 cm ca 34 x 22 cm ca 50 x 30 cm
ca 1181 x 789 pixlar ca 27171 x 1814 pixlar ca 4016 x 2681 pixlar ca 5906 x 3943 pixlar
 

Fritextsökning på hemsidan matchar mot bokstäver som innehåller det sökta ordet. Specificera sökningen med ”citattecken” vid korta ord (2-4 tecken) eller sök på engelska (växter – även latin) för mer precist resultat.
Fyra bildstorlekar finns att välja mellan. Priset avgörs av storleken.
Mejl till info@artini.se eller ring 08-640 20 30


Allmänna villkor
Bilder från artini design & photo får endast användas efter förvärv eller tillstånd från artini design & photo. I och med att bildanvändaren får bilden digitalt eller på annat sätt erhåller en bild från artini design & photo ingås det avtal mellan bildanvändaren och artini design & photo och villkoren i avtalet enligt nedan har därmed samtidigt godkänds av bildanvändaren.

Avtal för bilder som ej är RM-märkta
1. Avtalets omfattning
artini design & photo ab upplåter att kunden accepterar licensavtalet utan ensamrätt.

2. Användning av köpt bild
Köpare av artini design & photos bilder (undantag RM-märkta bilder) får rätt till:
• att använda bilden i obegränsad upplaga i de publikationer bilden förekommer.
• att beskära bilden
• att använda bilden på obestämd tid, undantaget enligt punkt 3 nedan.
• Vid publicering av bild skall alltid källa anges i byline: artini.se/Stini Persson.
Vid utebliven byline debiteras dubbelt bildpris.

3. Användarbegränsningar
Köpare av artini design & photos bilder (ej RM-märkta bilder) får inte:
• använda köpt bild i syfte som kan uppfattas som kränkande, se artini design & photo Allmänna villkor.
• sälja eller upplåta bilden till tredje part.
• sprida bilden elektroniskt genom t.ex olika slag av brevhälsningar etc.
• överlåta bilden vid ev konkurs.
• använda bilden till t.ex affischer, vykort etc där bilden framstår som egen säljprodukt.

4. Priser
Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat överenskommits.
Moms tillkommer med 25 procent på alla priser och avser användning inom Sverige.

Avtal copyrightskyddade bilder (RM)
1. Användningsrätt
• Bild får endast användas enligt den överenskommelse som avtalats vid beställningen och som angivits på fakturan. Användning utöver detta kräver skriftligt tillstånd från artini design & photo.
• Vid återanvändning av bild kontaktas artini design & photo för en ny överenskommelse av bildanvändning innan publicering sker.
• Bilder får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande eller på annat sätt som strider mot svensk lag eller pressens etiska regler.
• Kunden ansvarar själv för att tillstånd inhämtas för bild som publiceras i sammanhang som sex, politik, religiösa samfund, vapen, kriminalitet, tobak eller medicin etc där ev person på bild kan sättas i samband med innehållet.
• Kunden ansvarar för publicering av bilden i egenskap av ansvarig utgivare. Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) skall identifierbara personer på bild ge sitt tillstånd innan den publiceras i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas.
• Bilder för användning på internet får endast publiceras lågupplöst. Kontrolladress uppges. Även bilder på internet är copyrightskyddade.
• Betydande förändringar av bildens innehåll utöver normal redigering, får inte göras utan att tillstånd har lämnats för varje enskild bild och tillfälle av artini design & photo.
• Vid otillåten användning av bilden och ev skadeståndskrav åvilar ansvaret helt på kunden.

2. Reportagebilder
• Bilder märkta med REPORTAGE får endast användas ihop med typ nyhetsartikel.

3. Äganderätt & Upphovsrätt

• Äganderätt och upphovsrätt för bilder från artini design & photo övergår inte till kunden.
• Kunden erhåller en begränsad användningsrätt enligt överenskommelse med artini design & photo.

4. Byline
• Vid publicering av bild skall alltid källa anges i byline: artini.se/Stini Persson. Vid utebliven byline debiteras dubbelt bildpris.

5. Bildleverans
• Bild levereras efter beställning enligt överenskommelse med kunden. e-mail, ftp, sprend.com, wetransfer.com.
• Kunden ansvarar själv för att göra sådana omställningar (repro eller korrigeringar) som krävs för bra tryckresultat.

6. Pris och betalning
• Kostnaden för bildanvändningen framgår av fakturan. Priser debiteras enligt gällande prislista om inget annat har överenskommet mellan bildanvändaren och artini design & photo. Moms tillkommer med 25 procent.
• Bilder som är markerade med "PIXGALLERY", Gäller Pix Gallerys priser och villkor. Bilden beställes genom Pix Gallery Agency 031-711 62 00.
• Betalningsvillkor för fakturan (artini design & photo) är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på 10 procent.

Copyright – Svensk Fotografers förbund
Upphovsrättens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas till exempel på internet/intranät eller på en CD-skiva. Den här lilla uppslagsboken ger endast en kort vägledning om upphovsrättslagen. Den gör inga anspråk på att svara exakt på alla frågor in i minsta detalj. Har du funderingar, kontakta alltid någon av yrkesorganisationerna.

Vad är bild och original?
Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer eller collage. Med original menas den bild som upphovsmannen levererar.

Att tänka på som köpare
Vad köper jag?
När du beställer en bild köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt/upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

Vem äger bilden?
Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.

Hur får bilden användas?
En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovsmannen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Så snart en bild ska återanvändas måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning.

Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men upphovsmannen ska då känna till beskärningen i förväg. I redaktionella- och informations sammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

Hur länge är bilden skyddad?
Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, orginalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

Får jag göra nya exemplar?
Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker eller som fotostatkopior eller på internet/intranät etc.

Vad gäller vid köp av arkivbild?
Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett visst bestämt sammanhang. Den levererade bilden skall alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

Källa: Svenska Fotografers förbund